Uvjeti zaštite osobnih podataka

I. Definicije

U svrhu ovih uvjeta:

"Administrator" je tvrtka Pharao Pictures sro, sa sjedištem u Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, Češka, ID broj: 29351332, upisana u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Brnu, odjeljak C, uložak br. 74487, kontakt e-pošte: info @ nasypanej.cz, kontakt telefon: + 420 603 228 641; "Subjekt podataka" znači osoba koja Osobnim podacima daje Administratoru u svrhe navedene u nastavku, posebno posjetitelja web stranice administratora, korisnikova korisnikova korisnica ili osoba zainteresirana za rad za administratora; "Internet trgovina" znači Administrator prodavaonica na web stranici www.nasypanej.cz; „Uredba“ znači Uredbu (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR); "Zakon" znači Zakon br. 101/2000 Coll. O zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen i dopunjen, posebno izmijenjen i dopunjen Zakonom o obradi osobnih podataka pripremljen u vrijeme objave ovih uvjeta.

II. Obrada osobnih podataka u svrhu obrade naloga

Osobni podaci Subjekta podataka koje administrator obrađuje u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora na temelju naloga koji je Subjekt podataka napravio u Administratorskoj internetskoj trgovini su: ime i prezime, adresa, e-pošta i telefonski kontakt subjekta podataka. Pravni temelj za obradu ovih dobrovoljno dostavljenih podataka je gore spomenuti ugovor s Administratorom, koji ne bi bilo moguće sklopiti bez davanja podataka Subjektu podataka. Osobni će se podaci obrađivati ​​tijekom trajanja zakonom propisanih dužnosti Upravitelja, tj. Najmanje 10 godina zbog obveznog arhiviranja računovodstvenih dokumenata. Obrada osobnih podataka Subjekta podataka može se povjeriti posebno obrađivaču koji administratoru i njegovim svrhama osigurava ili može osigurati prijevoz robe, administriranje žalbi ili naloga za povlačenje, usluge web hostinga, administraciju ove web stranice, administraciju CRM sustava administratora.

Obrada osobnih podataka Subjekta podataka neće uključivati ​​automatizirano donošenje odluka ili profiliranje, a Administrator nema namjeru dostaviti osobne podatke trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili trećim stranama, s izuzetkom gore navedenih obrađivača. Subjekt podataka ima pravo zatražiti od Kontrolora pristup svojim osobnim podacima, njihovom ispravku ili brisanju ili ograničenjima obrade, pravo prigovora na obradu, kao i pravo podnošenja žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka ako kontrolor i / ili obradnik nastave s obradom osobnih podataka. suprotno Uredbi i / ili Zakonu. Opcija kupnje u Internetskoj trgovini nije prvenstveno namijenjena subjektima podataka mlađima od 16 godina.

III. Obrada osobnih podataka u svrhu slanja biltena

Osobni podaci subjekta podataka koje administrator obrađuje u svrhu slanja podataka o proizvodima, uslugama, vijestima i događajima (bilten) jesu: adresa e-pošte subjekta podataka. Pravni temelj za obradu ovih dobrovoljno pruženih podataka je

a) legitimni interes Administratora koji se sastoji u promociji njegove robe nakon što Subjekt podataka izvrši kupnju u administratorovoj Internet trgovini, kada je bilten poslan u skladu s odredbama članka 7. stavak 3. Zakona br. 480/2004 Coll., Zakon o određenim informacijskim uslugama društvo. Subjekt podataka ima mogućnost otkazati pretplatu na bilten prilikom slanja narudžbe i naknadno u bilo kojem trenutku nakon klika na aktivnu vezu koja se nalazi na kraju svakog biltena ili na temelju pismenog zahtjeva poslanog na adresu e-pošte administratora,

b) pristanak Subjekta podataka koji nije postojeći Korisnik Administratora, dat u smislu stavka 5. stavka 5. Zakona u vezi s odredbama članka 6. stavka 1. dopušteno. a) Uredba koja se može opozvati u bilo kojem trenutku klikom na aktivnu vezu koja se nalazi na kraju svakog biltena ili na temelju pismenog zahtjeva poslanog na e-adresu administratora. Osobni će se podaci obrađivati ​​tijekom trajanja interesa Subjekta podataka za slanje administrativnog biltena, tj. Za vrijeme svrhe njihove obrade.

Obrada osobnih podataka Subjekta podataka može se povjeriti posebno obrađivaču koji pruža ili pruža usluge web hostinga za administratora i njegove svrhe, administraciji ovih web stranica, administraciji CRM sustava administratora, administraciji newsletter kampanja ili obrađivaču koji administratoru pruža tehnička rješenja za upravljanje kampanjama biltena , Obrada osobnih podataka Subjekta podataka neće uključivati ​​automatizirano donošenje odluka ili profiliranje, a Administrator nema namjeru dostaviti osobne podatke trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili trećim stranama, s izuzetkom gore navedenih obrađivača. Subjekt podataka ima pravo zatražiti od Kontrolora pristup svojim osobnim podacima, njihovom ispravku ili brisanju ili ograničenjima obrade, pravo prigovora na obradu, pravo na prijenos podataka drugom kontroloru, kao i pravo podnošenja žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka. / ili obrađivač nastavlja s obradom osobnih podataka u suprotnosti s Uredbom i / ili Zakonom.

Newsletter nije prvenstveno namijenjen subjektima koji su mlađi od 16 godina.

IV. Obrada osobnih podataka za potrebe registracije u Internet trgovini

Osobni podaci Subjekta podataka koje obrađuje Administrator u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora o pružanju usluga povezanih s registracijom, a koji se sastoje od stvaranja korisničkog računa u Internet trgovini, stjecanja mogućnosti upravljanja narudžbama putem interneta, stjecanja budućih kupnji bez potrebe ponovnim unosom podataka o kontaktima, u stjecanju mogućnosti za praćenje povijesti kupnji i stjecanju mogućnosti iskorištavanja prodajnog programa lojalnosti, jesu: ime i adresa, adresa, e-pošta i telefonski kontakt subjekta podataka. Pravni temelj za obradu ovih dobrovoljno dostavljenih podataka je gore spomenuti ugovor s Administratorom, koji ne bi bilo moguće sklopiti bez davanja podataka Subjektu podataka. Osobni će se podaci obrađivati ​​tijekom trajanja interesa Subjekta podataka za upotrebu usluga povezanih s registracijom u internetskoj trgovini, tj. Za vrijeme svrhe njihove obrade. Obrada osobnih podataka može se povjeriti subjektu podataka posebno od strane procesora koji pruža ili može pružati usluge web hostinga za administratora i njegove svrhe, administraciju ovih web stranica, administraciju CRM sustava administratora. Obrada osobnih podataka Subjekta podataka neće uključivati ​​automatizirano donošenje odluka ili profiliranje, a Administrator nema namjeru dostaviti osobne podatke trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili trećim stranama, s izuzetkom gore navedenih obrađivača. Subjekt podataka ima pravo zatražiti od Kontrolora pristup svojim osobnim podacima, njihovom ispravku ili brisanju ili ograničenjima obrade, pravo prigovora na obradu, pravo na prijenos podataka drugom kontroloru, kao i pravo podnošenja žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka. / ili obrađivač nastavlja s obradom osobnih podataka u suprotnosti s Uredbom i / ili Zakonom.

Mogućnost registracije u Internet trgovini nije prvenstveno namijenjena subjektima podataka mlađima od 16 godina.

V. Obrada osobnih podataka pri ocjenjivanju kupovina u Internetskoj trgovini i upotreba usporednika cijena

Osobni podaci Subjekta podataka koje administrator obrađuje u svrhu objave procjene kupnje koju je subjekt podataka u anonimnom obliku napisao su: ime ili nadimak, adresa e-pošte i procjena kupnje subjekta podataka, objavit će se samo ime ili nadimak. Pravni temelj za obradu ovih podataka je legitimni interes Administratora, koji se sastoji od provjere zadovoljstva kupaca u cilju poboljšanja dobara i usluga Administrator za druge kupce. Osobni će se podaci obrađivati ​​tijekom trajanja interesa Subjekta podataka za objavljivanje procjene njegove kupnje. Obrada osobnih podataka Subjektu podataka može povjeriti, posebno, procesor koji administratoru pruža tehničko rješenje za dobivanje procjena kupnje i koji te procjene javno objavljuje za administratora, posebno operatera internetskog usporednika cijena. Obrada osobnih podataka Subjekta podataka neće uključivati ​​automatizirano donošenje odluka ili profiliranje, a Administrator nema namjeru dostaviti osobne podatke trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili trećim stranama, s izuzetkom gore navedenih obrađivača. Konkretno, subjekt podataka ima pravo zatražiti od kontrolora pristup svojim osobnim podacima, njihovu ispravku ili brisanje ili ograničenje obrade, pravo prigovora na obradu, pravo na prijenos podataka drugom kontroloru, kao i pravo podnošenja žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka. i / ili obradnik nastavlja s obradom osobnih podataka u suprotnosti s Uredbom i / ili Zakonom.

Obrazac namijenjen za ocjenu kupnje u Internet trgovini nije prvenstveno namijenjen subjektima podataka mlađima od 16 godina.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 17.3.2020.