1. Opće odredbe

1. Postupak za žalbe pripremljen je u skladu s odredbama Zakona br. 89/2012 Coll., Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu: NOZ) i Zakona br. 634/1992 Coll. O zaštiti potrošača, kako je izmijenjen (u daljnjem tekstu: "Zakon") i odnosi se na robu široke potrošnje (u daljnjem tekstu "Roba"), za koju se tijekom jamstvenog roka ostvaruju prava kupca iz odgovornosti za nedostatke (u daljnjem tekstu "potraživanja").

2. Postupak za prigovore sastavni je dio Općih uvjeta. Zaključivanjem ugovora o kupnji, Kupac se slaže s Općim uvjetima i ovim Pravilima za prigovore te potvrđuje da ih je dobro upoznao.

3. Kupac internetske trgovine je ili kupac-potrošač u smislu stava 2, stav 1. a) Zakona br. 634/1992 Coll. o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu: kupac - potrošač) ili kupac-poduzetnik koji u okviru svojih poslovnih aktivnosti djeluje pri sklapanju i ispunjavanju ugovora (u daljnjem tekstu: kupac - poduzetnik). Kupac-potrošač i kupac-poduzetnik u nastavku se zajedno nazivaju "kupac".

4. Prodavatelj djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti prilikom sklapanja i ispunjavanja ugovora o kupnji. Prodavatelj je poduzetnik koji izravno ili putem drugih poduzetnika Kupcu opskrbljuje proizvode ili usluge.


2. Odgovornost prodavatelja

1. Prodavatelj je odgovoran Kupcu da Roba nema oštećenja po primitku. Prodavač, naime, odgovara da je u vrijeme kada je Kupac preuzeo Robu:

stavka ima karakteristike dogovorene između stranaka, a ako nema sporazuma, takve karakteristike kao što je opisani prodavatelj ili proizvođač ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju reklamiranja koje su napravili,
stvar je prikladna za svrhu koju je Prodavač naveo za njezinu upotrebu ili u kojoj se obično koristi ovakva stvar,
stavka odgovara kvaliteti ili dizajnu ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema ugovornom uzorku ili modelu,
je stvar u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
stvar je u skladu sa zahtjevima zakonodavstva.


2. Porezni dokument priložen je Robi, a jamstveni karton nekim proizvodima. Ako garancijski list nije priložen za Robu, porezni dokument koristi se za podnošenje žalbe.

 

Upute o pravu na odustajanje od ugovora


1. Pravo na odustajanje od ugovora

1.1 Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

1.2 Imate pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana koji slijedi nakon dana zaključenja ugovora i u slučaju sklapanja ugovora o kupnji kada vi ili treća osoba (osim prijevoznika) preuzmete robu.

1.3. Za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora morate obavijestiti Pharao Pictures sro, sa sjedištem u Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, matični broj: 29351332, u obliku jednostrane pravne radnje (na primjer, putem pisma poslanog putem poštanskog operatora). usluge ili faksom). Možete se poslužiti priloženim uzorkom da biste odustali od ugovora, ali to nije vaša odgovornost.

1.4. Da biste ispunili rok za odustajanje od ovog ugovora, dovoljno je da se povlačenje iz ugovora pošalje prije isteka relevantnog razdoblja.


2. Posljedice odustajanja od ugovora

2.1 Ako odustanete od ovog ugovora, vratit ćemo vam bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od datuma vaše obavijesti o odustajanju, sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (bez dodatnih troškova nastalih kao rezultat Vaš odabrani način dostave, koji se razlikuje od najjeftinijeg standardnog načina isporuke koji nudimo). Za povrat sredstava upotrijebit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za početnu transakciju, osim ako izričito niste naveli drugačije. Ni u kojem slučaju nećete imati dodatne troškove. Nećemo vam vratiti uplatu dok ne primimo vraćenu robu ili ako dokažete da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što se dogodi prije.

2.2 Snosit ćete izravne troškove povezane s vraćanjem robe. Vi ste odgovorni samo za smanjenje vrijednosti robe kao rezultat rukovanja s tom robom na drugi način koji nije neophodan za upoznavanje s prirodom i svojstvima robe, uključujući njihovu funkcionalnost.

2.3 Ako ste zatražili pružanje usluga tijekom razdoblja povlačenja, platit ćete nam iznos proporcionalan opsegu pruženih usluga dok nas ne obavijestite o povlačenju, u usporedbi s ukupnim opsegom navedenih usluga u ugovoru.

Obrazac za preuzimanje: Obrazac uzorka za odustajanje od ugovora

 

Žalbe, jamstvo, servis

  • Garantni rok za nedostatke isporučene robe započinje od dana predaje robe kupcu. Prodavač daje jamstvo za kvalitetu i cjelovitost isporuke. Garancijski rok za robu je 24 mjeseca. Garantni rok za životne namirnice s datumom minimalne trajnosti od 12 mjeseci od datuma proizvodnje je 12 mjeseci.
  • Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke zajedno s prijevoznikom odmah po isporuci (broj paketa, cjelovitost trake ili, obrnuto, lijepljenje nosača trakom, oštećenje kutije itd.).
  • Ako vam se dogodi da pošiljka stigne vidno pretučena, deformirana, otrgnuta ili nalijepljena na traku prijevoznika, kupac bi trebao zatražiti od sadašnjeg vozača prijevozničke tvrtke da te činjenice zabilježi u izvješću nakon prihvaćanja. Riječ je o takozvanom preuzimanju s rezervom. Kupac obavještava prijevoznika o svojim rezervacijama o pošiljci i zahtijeva da one budu evidentirane u protokolu primopredaje. Napomena o bilo kojoj oštećenoj ambalaži vrlo je važna! Ako kupac nakon otpakiranja pošiljke s navedenom rezervacijom (npr. Na oštećenom / udubljenom ambalaži) kupac otkrije oštećenje robe, uključivanje rezervacije važno je za prepoznavanje reklamacije. U slučaju da kupac prihvati paket bez rezervacija i naknadno sazna oštećenu robu i pakiranje pošiljke, takva se reklamacija neće uzimati u obzir.
  • Ako se na pošiljci utvrdi oštećenje, kupac mora prodati te činjenice prodavaču općenito važećim sredstvima komunikacije ili osobno. Ako je za ocjenu oštećenja pošiljke potreban vizualni zapis ili druga dokumentacija, koristit će se svaka pismena komunikacija, a elektronička će biti brža i poželjnija - info@nasypanej.cz. Dokumentacija i snimka slike moraju se poslati bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od 3 dana od primitka robe. Prilog e-mailu mora sadržavati temeljitu dokumentaciju pošiljke s fotografijama (ambalaža koja uključuje naljepnicu za otpremu, obloge, vlastitu oštećenu robu), zapis o stanju pošiljke zajedno s kopijom dokaza o plaćanju. Tada ćemo vas kontaktirati i pokrenuti postupak za naknadu štete.

Obrazac za preuzimanje: Uzorak obrasca za podnošenje žalbe

 

Postupak isporuke robe koja nije naručena:

  • Ako kupac posumnja da bi moglo doći do pogreške / zamjene paketa, itd., Prema značajno drugačijoj težini isporučenog paketa u odnosu na naručenu robu, ne prihvaća pošiljku i traži od vozača da je deponuje u skladištu. Kupac će tada odmah kontaktirati prodavatelja na e-mail adresu info@nasypanej.cz i zatražiti provjeru situacije.
  • U slučaju da kupac preuzme paket i nakon otvaranja ustanovi da mu je dostavljena druga narudžba / druga roba, NE OTVARU proizvode niti na drugi način razbije ambalažu. Sve je temeljito dokumentirano fotografijama (kutija uključuje naljepnicu za dostavu, račun, sadržaj paketa - tj. Vlastitu robu). Tada će se odmah obratiti na e-mail adresu info@nasypanej.cz i sve fotografije i dokumente poslati u prilogu. Prodavač će nakon toga kontaktirati kupca kako bi riješio razmjenu. U sličnim slučajevima vozači će se obično vratiti za pogrešno isporučene pošiljke, a zatim će organizirati njihovo pravilno isporučivanje. Zato je stvarno važno ne otvarati pojedinačne proizvode. U suprotnom, otvoreni proizvodi također će se naplatiti kupcu.
  • Ako se dogodi da neki dio naručene i plaćene robe nedostaje u pošiljci, kupac je dužan o tome odmah obavijestiti. Prodavatelj će retrospektivno pratiti i provjeriti sve, a u slučaju opravdane žalbe predložit će način naknade.

U Brnu je 17.3.2020