Sunt de acord ca firma Pharao Pictures sro, IČO: 29351332, cu sediul social la Nováčkova 346/58, 61400, Brno, înregistrată în Registrul Comerțului, dosar nr .: C 74487 păstrat la Tribunalul regional din Brno (denumit în continuare „Vânzătorul”), prin trimite comunicări comerciale prin mijloace electronice, în sensul Legii nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii ale societății informaționale, astfel cum a fost modificată, și Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal și modificarea anumitor acte, cu modificările ulterioare , în special anunțuri privind oferta de bunuri a Vânzătorului.

Pentru a trimite comunicări comerciale, dau Vânzătorului consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în special adresele de e-mail, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Acord acest acord ca persoană fizică complet independentă, sau persoană juridică sau persoană fizică angajată în afaceri.

Consimt la trimiterea de comunicări comerciale și la prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop în mod voluntar, pentru perioada până la retragerea consimțământului meu, dar pentru o perioadă de maxim 5 ani.

Vânzătorul nu va furniza sau nu va furniza în niciun fel datele personale obținute pe baza acestui consimțământ către o terță parte fără acordul meu. Datele cu caracter personal vor fi procesate automat și în format electronic. Recunosc că Vânzătorul este un controlor de date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Consimțământul pentru trimiterea de comunicații comerciale și / sau prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment gratuit, prin intermediul site-ului Web al Vânzătorului, prin trimiterea unei revocări a consimțământului la adresa de e-mail a Vânzătorului, e-mail: info@nasypanej.cz sau prin trimiterea la adresa Vânzătorului: Nováčkova 346/58, 61400, Brno. Recunosc că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea procesării pe baza acestui consimțământ.

Recunosc că am dreptul să:
  • solicită informații despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, iar Vânzătorul este obligat să mi le furnizeze. Vânzătorul are dreptul de a solicita o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații, fără a depăși costurile necesare pentru furnizarea de informații;
  • solicitați o explicație de la Vânzător sau solicitați Vânzătorului să înlăture o astfel de situație (blocarea, corectarea, completarea sau eliminarea datelor cu caracter personal) dacă găsesc sau cred că Vânzătorul prelucrează datele mele personale care sunt contrare protecției personale și personale viața sau încălcarea legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor;
  • să apelez la Vânzător cu solicitările sale justificate, și în cazul în care Vânzătorul nu respectă Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, căruia i-aș putea aplica și în mod direct;
  • cereți Vânzătorului să își actualizeze datele personale;
  • uitat după ce consimțământul a fost revocat, precum și dreptul la restricție, rectificare și acces;
  • cereți Vânzătorului să șteargă sau să pseudonimizeze datele sale personale.

Vânzătorul și agentul său de protecție a datelor cu caracter personal pot fi contactați în legătură cu cele de mai sus:

  • la adresa: Nováčkova 346/58, 61400, Brno
  • e-mail: info@nasypanej.cz
  • telefon: +420603228641