Snažíme sa mať všetko nasyslený v sklade, ale občas ste rýchlejší ako my alebo sa nám oneskorí dodávateľ surovín a produkt je vyžranej. V tom prípade vytiahne vrchný princezná bič, vzlietne do výroby popohnať tie naše alchimisty a za pár chvíľ už zase zhmotňujeme tmu a čiaru.