Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).   

Adresát (prodávající):    
Internetový obchod: www.nasypanej.cz       
Společnost: Pharao Pictures s.r.o.      
Se sídlem: Nováčkova 346/58, 614 00, Brno      
IČ: 29351332; DIČ: CZ29351332      
E-mailová adresa: info@nasypanej.cz         
Telefonní číslo: +420 603 228 641      

Oznamujiže tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) /o poskytnutí těchto služeb(*) :   

  • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)     
  • Číslo objednávky:     
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)     
  • Jméno a příjmení spotřebitele:     
  • Adresa spotřebitele:     
  • Email:     
  • Telefon:     


(zde vyplňte místo) Dne (zde doplňte datum)      

                                  (podpis)
______________________________________  
    
             Jméno a příjmení spotřebitele    


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.