Podmínky ochrany osobních údajů

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

„Správcem“ společnost Pharao Pictures s.r.o., se sídlem Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, Česká republika, IČO: 29351332, DIČ: CZ29351332, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 74487, emailový kontakt: info@nasypanej.cz, telefonický kontakt: + 420 603 228 641; „Subjektem údajů“ osoba, která Správci poskytuje své osobní údaje na níže uvedené účely, zejména návštěvník webových stránek Správce, zákazník Správce nebo zájemce o zaměstnání u Správce; „Internetovým obchodem“ obchod Správce na stránkách www.nasypanej.cz; „Nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); „Zákonem“ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů připravovaného v době zveřejnění těchto podmínek.

II. Zpracování osobních údajů pro účely vyřizování objednávek

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy založené objednávkou, kterou Subjekt údajů uskuteční v Internetovém obchodě Správce, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat přepravu zboží, správu objednávek reklamací či odstoupení od Smlouvy, webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem. Možnost nákupu v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely zasílání informací o produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), jsou: emailová adresa Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je 

  1. a) oprávněný zájem Správce spočívající v propagaci svého zboží poté, co Subjekt údajů uskuteční nákup v Internetovém obchodě Správce, kdy k zasílání newsletteru dochází v souladu ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti. Subjekt údajů má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoli po kliknutí na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce,
  2. b) souhlas Subjektu údajů , který není existujícím zákazníkem Správce, udělený ve smyslu § 5 odst. 5 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. 

Spracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce, správu newsletterových kampaní, případně zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

IV. Zpracování osobních údajů pro účely registrace v Internetovém obchodě

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, v získání možnosti sledovat historii nákupů a v získání možnosti využívat výhody věrnostního programu Prodávajícího, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost registrace v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

V. Zpracování osobních údajů při hodnocení nákupů v Internetovém obchodě a používání cenových porovnávačů

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje pro účely zveřejnění Subjektem údajů zadaného hodnocení nákupu v anonymizované podobě, jsou: jméno či přezdívka, emailová adresa a hodnocení nákupu Subjektu údajů, přičemž zveřejněny budou pouze jméno či přezdívka. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v ověřování spokojenosti zákazníků za účelem zlepšování zboží a služeb Správce pro další zákazníky. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zveřejnění hodnocení jeho nákupu. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro získávání hodnocení nákupů, a který tato hodnocení pro Správce sám zveřejňuje, především provozovatel internetového porovnávače cen. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Formulář určený pro hodnocení nákupu v Internetovém obchodě není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14.4.2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz