Podmínky ochrany osobních údajů

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

„Správcem“ společnost Pharao Pictures s.r.o., se sídlem Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, Česká republika, IČO: 29351332, DIČ: CZ29351332, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 74487, emailový kontakt: info@nasypanej.cz, telefonický kontakt: + 420 603 228 641; „Subjektem údajů“ osoba, která Správci poskytuje své osobní údaje na níže uvedené účely, zejména návštěvník webových stránek Správce, zákazník Správce nebo zájemce o zaměstnání u Správce; „Internetovým obchodem“ obchod Správce na stránkách www.nasypanej.cz; „Nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); „Zákonem“ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů připravovaného v době zveřejnění těchto podmínek.

II. Zpracování osobních údajů pro účely vyřizování objednávek

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy založené objednávkou, kterou Subjekt údajů uskuteční v Internetovém obchodě Správce, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat přepravu zboží, správu objednávek reklamací či odstoupení od Smlouvy, webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem. Možnost nákupu v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely zasílání informací o produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), jsou: emailová adresa Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je 

  1. a) oprávněný zájem Správce spočívající v propagaci svého zboží poté, co Subjekt údajů uskuteční nákup v Internetovém obchodě Správce, kdy k zasílání newsletteru dochází v souladu ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti. Subjekt údajů má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoli po kliknutí na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce,
  2. b) souhlas Subjektu údajů , který není existujícím zákazníkem Správce, udělený ve smyslu § 5 odst. 5 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. 

Spracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce, správu newsletterových kampaní, případně zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

IV. Zpracování osobních údajů pro účely registrace v Internetovém obchodě

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, v získání možnosti sledovat historii nákupů a v získání možnosti využívat výhody věrnostního programu Prodávajícího, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost registrace v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

V. Zpracování osobních údajů při hodnocení nákupů v Internetovém obchodě a používání cenových porovnávačů

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje pro účely zveřejnění Subjektem údajů zadaného hodnocení nákupu v anonymizované podobě, jsou: jméno či přezdívka, emailová adresa a hodnocení nákupu Subjektu údajů, přičemž zveřejněny budou pouze jméno či přezdívka. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v ověřování spokojenosti zákazníků za účelem zlepšování zboží a služeb Správce pro další zákazníky. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zveřejnění hodnocení jeho nákupu. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro získávání hodnocení nákupů, a který tato hodnocení pro Správce sám zveřejňuje, především provozovatel internetového porovnávače cen. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Formulář určený pro hodnocení nákupu v Internetovém obchodě není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14.4.2023.

 

Používání souborů cookies

Co jsou cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu nebo tabletu Subjektu údajů posílají a ukládají webové stránky, které tento subjekt navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného
internetového prohlížeče, který při prohlížení webových stránek Subjekt údajů používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč Subjektu údajů znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto webových stránek.

Podobné technologie

Cookies nejsou jediným způsobem, jak online zpracovávat data zařízení. Existují podobné technologie, jako například tzv. web beacons (známé jako sledovací pixely nebo webové majáky). Jedná se o malé grafické soubory obsahující unikátní identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, když někdo navštíví naši platformu. To nám například umožňuje sledovat pohyb uživatelů z jedné stránky na druhou v rámci naší platformy, doručovat soubory cookie nebo s nimi komunikovat, zjistit, zdali jste se na naši platformu dostali kliknutím na internetovou reklamu na webu třetí strany, nebo vylepšit její výkonnost. V mnoha případech jsou tyto technologie svým fungováním závislé na cookies, a proto může jejich odmítnutí poškodit funkcionalitu těchto technologií.

  • Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)

Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.

  • Analytické

Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.

  • Profilující (marketingové)

Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.

Jak soubory cookies používá Správce?

Správce používá cookies za účelem zajištění řádné funkčnosti těchto webových stránek (tzv. Essential cookies), soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto webových stránek a dále soubory cookies pro účely zobrazování reklamy - v tom také spočívá právní zájem provozovatele těchto stránek , který je právním základem zpracování cookies. Data, která Správce zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookies si může každý Subjekt údajů spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce Možnosti nebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Subjekt údajů možnost spravovat cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webové stránky, přizpůsobování a reklamy. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto webových stránek nebude možné.

Jak dlouho si Správce ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data Správce ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně lokálně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců. 

Pharao Pictures s.r.o.

Příloha č.1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy