Hodnocení obchodu

Tyto Podmínky upravují vaše používání služby Hodnocení obchodu (dále jen „Hodnocení“) nabízené společností Pharao Pictures s.r.o., IČ: 29351332, na jejích webových stránkách https://www.nasypanej.cz/ (dále jen „Webové stránky“). Nejste oprávněni používat Hodnocení, pokud jste zaměstnancem společnosti Pharao Pictures s.r.o. nebo kterékoli z jejích spřízněných společností.

I. Obecné podmínky

Zveřejněním recenze na Webových stránkách prohlašujete a zaručujete, že:

Zveřejněním recenze na Webových stránkách prohlašujete a zaručujete, že:
 vaše recenze je v souladu s Podmínkami užívání Webových stránek a těmito Podmínkami,
 jste autorem recenze, že jste se nedopustili krádeže identity jiné osoby a nepoužíváte falešnou e-mailovou adresu a že jste se nedopustili ani jiného klamavého jednání ve vztahu k původu vaší recenze,
 vaše recenze je vaším originálním dílem a neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,
 veškerý obsah, který sdílíte, je pravdivý, zejména, že jste daný produkt použili nebo si jej zakoupili

Dále souhlasíte a zaručujete, že nebudete sdílet žádný obsah:

který sdělí vaši identitu jiným spotřebitelům (proto prosím nepoužívejte své celé jméno a místo toho použijte pouze své křestní jméno nebo přezdívku),
 který by obsahoval informace (včetně informace o cenách) týkající se konkurentů společnosti Pharao Pictures s.r.o. a jejich výrobků (zejména jiných výrobců a/nebo distributorů a/nebo maloobchodních prodejců doplňků stravy),
 který nesouvisí s účelem recenzování výrobků uvedených na Webových stránkách,
 na základě kterého čerpáte odměnu nebo peněžní zisk od jakékoli třetí osoby, nebo který je možné pokládat za reklamu nebo výzvu ke koupi (což zahrnuje veškerý obsah, který odvádí obchodní příležitosti od společnosti Pharao Pictures s.r.o.),
 který obsahuje informace odkazující na jiné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktní informace a telefonní čísla,
 který obsahuje počítačové viry nebo instrukce k jejich vytváření, nebo jiné potenciální rozvratné nebo škodlivé počítačové programy či soubory.

Společnost Pharao Pictures s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit přístup jakémukoli uživateli, který porušuje pravidla těchto Podmínek užívání, a nezveřejnit, upravit nebo vymazat jakýkoli komentář, o kterém se společnost Pharao Pictures s.r.o. bude dle svého výhradního uvážení domnívat, že tyto Podmínky porušuje. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit:

• zdvojený obsah,
• prázdné recenze,
• recenze v jiném jazyce než v češtině,
• nesrozumitelný/poškozující obsah (např. obsah sestávající z náhodných znaků či nesmyslných seskupení slov).

Pharao Pictures s.r.o. nemůže zaručit, že dostanete možnost upravovat nebo mazat jakýkoli obsah, který jste zveřejnili. Před svým zveřejněním budou hodnocení a písemné komentáře zkontrolovány za účelem zajištění souladu s těmito Podmínkami užívání. Hodnocení a písemné komentáře jsou obvykle zveřejňovány hned a poté obvykle kontrolovány do 1 měsíce.

 

II. Osobní údaje

Odesláním své e-mailové adresy v souvislosti s vaším hodnocením a recenzemi berete na vědomí, že společnost Pharao Pictures s.r.o. a její nezávislí poskytovatelé služeb mohou použít vaši e-mailovou adresu k tomu, aby vás kontaktovali ohledně vašich recenzí a, pokud jste k tomu dali svůj souhlas, také pro obchodní účely.  

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v našem Obchodním sdělení zde.

 

III. Evidence recenzí

Na záložce hodnocení e-shopu nově evidujeme sloupec Objednávky, kde bude ID objednávky, a tak bude při případné kontrole možné prokázat, že recenze pochází od reálného uživatele.

  • zaslání linku k hodnocení po vyřízení objednávky

Výpočet průměru provádí Shoptet, a.s., IČO 289 35 675. Celkové hodnocení (tzv. skóre) obchodu představuje poměr mezi spokojenými a nespokojenými zákazníky. Pokud bude například devět z deseti lidí s nákupem spokojených, bude výsledné hodnocení e-shopu 90 %. Skóre se zobrazuje až po zadání hodnocení a počítá se za celou dobu od prvního přidaného názoru.

IV. Duševní vlastnictví

Odesláním recenze udělujete společnosti Pharao Pictures s.r.o bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní a celosvětově platnou licenci po dobu trvání majetkových autorských práv dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle a dle mezinárodních úmluv (včetně jakýchkoli budoucích doplňujících či pozměňujících právních předpisů) k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření odvozených děl nebo začleňování do jiných děl, distribuci a jinému využívání takového obsahu nebo začlenění takového obsahu do jakékoli formy, média nebo technologie. Tímto berete na vědomí, že společnost Pharao Pictures s.r.o může překládat a zveřejňovat vaše recenze na svých stránkách na sociálních sítích FaceBook, Instagram, TikTok, YouTube a na bannerových reklamách vyhledávače Google. Tímto vás upozorňujeme, že jakékoli takové zveřejnění může obsahovat jméno (nebo přezdívku, jak je doporučeno výše), které jste použili při odeslání své recenze.

V. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se produktů společnosti Pharao Pictures s.r.o. a jejich použití, obraťte se prosím na info@nasypanej.cz. Společnost Pharao Pictures s.r.o si vyhrazuje právo předat vaši recenzi partnerským prodejcům namísto jejího zveřejnění, pokud se domnívá, že by bylo vhodnější s vaší recenzí nakládat tímto způsobem.